Добавить в закладки

Положение об экспертах по охотничьему собаководству

Текст Положения в оригинале на украинском языке.

Затверджено Державним комітетом лісового господарства України «26» січня 2007 р.
Прийнято Кінологічною Радою експертів з мисливського собаківництва України «26» січня 2007 р.
Зміни та доповнення внесені на засіданні Кінологічної Ради експертів з мисливського собаківництва України «17» травня 2007 р.
Взято до вiдома Державним комітетом лісового господарства України «05» червня 2007 р.


1. Загальні положення

1.1 Експертизу собак мисливських порід на виставках, виводках, випробуваннях та змаганнях здійснюють особи, які мають кваліфікацію (звання) експерта з мисливського собаківництва (далі – "експерта") з порід та випробувань собак мисливських порід.

1.2 Кваліфікацію (звання) експертів Національної, Першої та Другої категорій, окремо з порід та випробувань собак мисливських порід, надає Кваліфікаційна комісія при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання (далі – Кваліфікаційна комісія) громадянам України, вік яких становить не менше 18 років.

1.3 Надання кваліфікації експертів з порід мисливських собак здійснюється у відповідності з класифікацією порід мисливських собак. Кваліфікація експертів з випробувань мисливських собак надається у відповідності з прийнятими та затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання правилами випробувань собак мисливських порід.

1.4 Кваліфікації експертів Другої, Першої, Республіканської, Всесоюзної категорій, які були надані громадянам України до 1992 року Кваліфікаційними комісіями Мінлісгоспу України, Міністерства сільського господарства СРСР, залишаються дійсними. Кваліфікації експертів, які були надані в інших державах СНД (як до, так і після 1992 р.), повинні бути перереєстровані в Україні.

2. Умови надання кваліфікації (звання) експертів

2.1 Давність кінологічних документів (звітів, рекомендацій, рецензій та ін.), які надаються у Кваліфікаційну комісію, не повинна на час подання перебільшувати 3 (три) роки з дня подання документів для претендентів на звання експерта Другої категорії.

2.2 Вимоги для надання кваліфікації експерта Другої категорії з порід та випробувань (змагань) мисливських собак:

2.2.1 По групах порід (по одній з груп порід) – хорти, гончаки, лайки, норові, лягаві, спанієлі, ретривери. Надається за умови наявності:

а) клопотання та характеристики-рекомендації від зареєстрованої громадської організації з мисливського собаківництва;
б) освіти не нижче середньої (копія документу про освіту додається); в) досвіду роботи стажистом на різних кінологічних заходах з мисливського собаківництва не менш як 3 (три) роки;
г) здачі екзаменів на курсах експертів з мисливського собаківництва;
д) особистої заяви з проханням про надання звання;
е) автобіографії з указаною участю у кінологічних заходах;
є) 2 (двох) фотокарток розміром 3×4 см;
ж) довідки кінологічних громадських організацій з вказівкою дати, місця проведення, назви кінологічного заходу і якості, в якій приймав в ньому участь претендент, та кількості собак, які пройшли експертизу;
з) довідки встановленого зразка (додаток №1) від експертів, під чиїм керівництвом проходило стажування, якщо кінологічний захід проходив за межами області.

2.2.2 При наданні категорії з виставок (груп порід) – стажування не менше, як на 6 (шести) кінологічних заходах, 4 (чотири) з яких – виставки однієї групи порід з участю у проведенні експертизи не менш як 70 (семидесяти) собак, з наданням звіту не менш як на 40 (сорок) собак однієї групи порід і позитивної рецензії на цей звіт експерта, який має звання не нижче Першої категорії, та рекомендації 2 (двох) експертів, які мають звання не нижче Першої категорії, під чиїм керівництвом проходило стажування;

2.2.3 При наданні категорії по робочих якостях (з випробувань групи порід) – стажування не менш, як на 6 (шести) випробуваннях собак однієї групи порід з участю у експертизі не менш як 50 (п’ятдесяти) собак, надання стажистського звіту не менш як на 25 (двадцять п’ять) собак однієї групи порід, позитивної рецензії на цей звіт експерта, який має звання не нижче Першої категорії, та рекомендації 2 (двох) експертів, які мають звання не нижче Першої категорії, під керівництвом яких проходило стажування, з поданням довідок встановленого зразка (додаток №1) від експертів, під чиїм керівництвом проходило стажування.

2.2.4 Присутність претендента на звання експерта з мисливського собаківництва Другої категорії при розгляді його питання на кваліфікаційній комісії необов’язкова.

2.3 Порядок надання кваліфікації експерта Першої категорії з порід та випробувань мисливських собак

2.3.1 З груп порід (по одній з груп порід) – експертам, які мають звання Другої категорії та стаж роботи експертом Другої категорії не менш як 5 (п’ять) років, за умови:

- участі в якості голови експертної комісії не менш як на 5 (п’яти) виставках та проведення експертизи не менш як 200 (двохсот) собак, з яких 100 (ста) – в якості голови експертної комісії, про що надається довідка рекомендуючої організації з вказівкою дати, місця проведення, назви кінологічного заходу, на якому здійснювалася експертиза, кількості собак, що пройшли експертизу, обов’язків, які виконував претендент під час експертизи, а також довідки встановленого зразка (додаток №1) з висновками експертів, під чиїм керівництвом працював претендент, або від голови Головної експертної комісії, якщо претендент виконував обов’язки голови експертної комісії у ринзі;

- надання звіту з описом не менш як 70 (семидесяти) собак, експертизу яких самостійно здійснював претендент у якості голови експертної комісії і позитивної рецензії на нього експерта, який має звання не нижче Національної категорії, та рекомендацій не менш як 3 (трьох) експертів, що мають звання Першої або Національної категорії, з якими спільно здійснювалась робота у рингах.

2.3.2 З випробувань груп порід (по одній з груп порід) мисливських собак – ті ж вимоги, що і у п.2.3.1, але кількість кінологічних заходів, проведених самостійно у якості голови експертної комісії – не менш як 5 (п’ять). Кількість оцінених собак – не менш як 150 (сто п’ятдесят), з яких не менш як 80 (вісімдесят) – в якості голови експертної комісії, та надання звіту не менш як на 50 (п’ятдесят) собак, оцінку яких здійснював претендент у якості голови експертної комісії.

2.3.3 При розгляді питання про надання звання експерта Першої категорії з порід та випробувань мисливських собак Кваліфікаційна комісія враховує, окрім стажу і досвіду самостійної експертизи, загальну професійну культуру претендента, якість звітів, поданих претендентом.

2.3.4 Присутність претендента на звання експерта з мисливського собаківництва Першої категорії при розгляді його питання на кваліфікаційній комісії вирішує комісія.

2.4 Порядок надання кваліфікації експерта Національної категорії з порід та випробувань мисливських собак

2.4.1 З груп порід (по одній з груп порід) – експертам, які мають вищу освіту, звання експерта Першої категорії та стаж роботи експертом Першої категорії не менш як 5 (п’ять) років за умови:

– участі у якості голови експертної комісії не менш як на 10 (десяти) виставках та проведення експертизи не менш як 300 (трьохсот) собак, з яких 200 (двохсот) – в якості голови експертної комісії, про що надається довідка рекомендуючої організації із зазначенням дати, місця проведення, назви кінологічних заходів, на яких здійснювалась експертиза, кількості собак, що пройшли експертизу, і обов’язків, які виконував претендент під час експертизи;

– надання звіту з описом собак, експертизу яких самостійно у якості голови експертної комісії здійснював претендент – не менш як на 100 (сто) собак, і позитивної рецензії на нього експерта, який має звання не нижче Національної категорії та рекомендацій не менш як 3 (трьох) експертів, двоє з яких мають звання Національної, а один – Першої категорії, і з якими спільно здійснювалась робота в рингах.

2.4.2 З випробувань груп порід мисливських собак – ті ж вимоги, що і у п. 2.4.1, але кількість заходів, проведених самостійно, в якості голови експертної комісії – не менш як 10 (десять). Кількість оцінених собак – не менш як 200 (двісті), з яких у якості голови експертної комісії – не менш як 100 (сто), та надання звіту з описом собак, випробування яких у якості голови експертної комісії здійснював претендент – не менш як на 80 (вісімдесят) собак.

2.4.3 При розгляді питання про надання звання експерта Національної категорії з порід та випробувань мисливських собак Кваліфікаційна комісія враховує стаж і досвід самостійної експертизи, відповідність претендента вимогам, вказаним у п. 2.3.2, наявність звітів з проведеної експертизи з аналізом оціненого поголів’я.

2.4.4 Питання про надання кваліфікації (звання) експерта Національної категорії експерту Першої категорії Кваліфікаційна комісія може виносити на розгляд і без клопотання кінологічних об’єднань. В такому разі Кваліфікаційна комісія враховує досвід роботи експерта Першої категорії на виставках і випробуваннях 1-ої та 2-ої категорій і надсилає звіти претендента на рецензію. Зібравши необхідні матеріали, Кваліфікаційна комісія вирішує питання про надання претенденту кваліфікації експерта Національної категорії.

2.4.5 Присутність претендента на звання експерта з мисливського собаківництва Національної категорії при розгляді його питання на кваліфікаційній комісії вирішує комісія. Для надання кваліфікації експерта тієї або іншої категорії у претендента мають бути виконані мінімуми вимог, які надають право на одержання відповідної кваліфікаційної категорії.

2.5 Не можуть бути пред’явлені для розгляду Кваліфікаційною комісією звіти з польових випробувань мисливських собак не з основних видів, у тому числі:
по кров’яному сліду;
по підсадному ведмедю;
по водоплавній дичині (окрім спанієлів та ретриверів);
садках по вовку.

Претендент на отримання первинної кваліфікації експерта з групи порід лягавих собак подає звіт з будь-якого наступного виду випробувань: по польовій, болотній чи лісовій (боровій) дичині. Претендентам на підвищення кваліфікації експерта з випробувань лайок необхідно подати два звіти з різних видів випробувань.

3. Права експертів

3.1 Здійснювати експертизу на виставках, виводках, випробуваннях та змаганнях собак мисливських порід мають право тільки експерти, які мають звання, надане Кваліфікаційною комісією спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання.

3.2 Експерт з порід мисливських собак має право:

Другої категорії – здійснювати самостійну експертизу на виставках (районних, міжрайонних і міських) та виводках з породи або групи порід (з яких має категорію) і брати участь, як асистент, на усіх виставках і виводках з породи або групи порід (з яких має категорію), крім виставок Всеукраїнської категорії. Бути стажистом на Всеукраїнських виставках мисливських собак з породи або групи порід (з яких має категорію).

Першої категорії – здійснювати самостійну експертизу на виставках (обласних, міжобласних) і виводках з породи або групи порід (з яких має категорію). Бути асистентом на усіх виставках і виводках мисливських собак з породи або групи порід, з яких не має категорії, окрім виставок Всеукраїнської категорії.

Національної категорії – здійснювати самостійну експертизу на усіх виставках і виводках з породи або групи порід (з яких має категорію). Бути асистентом на усіх виставках і виводках мисливських собак з усіх груп порід. Очолювати Головну експертну комісію або бути головним експертом на усіх виставках мисливських собак.

Експертам Першої та Національної категорії дозволяється здійснювати експертизу нечисленних одиничних (не більше як 5 особин) представників усіх порід мисливських собак на міських, міжрайонних та районних виставках і виводках.

3.3 Експерт з випробувань груп порід мисливських собак має право:

Другої категорії – очолювати експертні комісії на випробуваннях (районних, міжрайонних та міських) з породи або групи порід, з яких має категорію, та бути членом комісії на випробуваннях (обласних, міжобласних), контрольно-випробувальних станціях та змаганнях з породи або групи порід, з яких має категорію. Бути стажистом на змаганнях мисливських собак.

Першої категорії – очолювати експертні комісії на усіх випробуваннях мисливських собак та змаганнях з породи або групи порід з яких має категорію, а також бути членом експертних комісій на випробуваннях усіх порід мисливських собак.

Національної категорії – очолювати експертні комісії на усіх випробуваннях та змаганнях мисливських собак з породи або групи порід, з яких має категорію, а також бути членом експертних комісій на випробуваннях та змаганнях усіх порід мисливських собак. Очолювати Головні експертні комісії на змаганнях тих груп порід, з яких має категорію.

3.4 Експерт Національної категорії з порід мисливських собак, виконуючий обов’язки головного експерта, або члена Головної експертної комісії має право давати рекомендації експертам, які очолюють комісії на рингах. Експерт Національної категорії з випробувань мисливських собак, виконуючий обов’язки головного експерта змагань, або члена Головної експертної комісії, має право давати рекомендації головам робочих комісій.

Експерт Національної категорії, виконуючий обов’язки головного експерта виставки, із залученням членів Головної експертної комісії (голів експертних комісій, які працюють на виставці), має право розглядати суперечливі питання та конфліктні ситуації і приймати по них остаточні рішення, за винятком зміни оцінки екстер'єру собаки, яку дав експерт у ринзі.

Але якщо експерт у ринзі припустився помилки в оцінці собаки, головний експерт виставки обов’язково повинен подати власний висновок до Кваліфікаційної комісії про недоліки у роботі цього експерта, який підписують усі члени Головної експертної комісії (голови експертних комісій). Експерти Національної категорії мають право очолювати екзаменаційні комісії на курсах експертів-кінологів.

З числа експертів Національної категорії Кінологічна Рада може створювати комісії, які за дорученням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання або його органів на місцях матимуть право перевірки діяльності усіх кінологічних об’єднань на території України, які займаються розведенням собак мисливських порід.

Експерти, які виявили порушення нормативних документів з ведення мисливського собаківництва або порушення при проведенні виставок чи випробувань мисливських собак повинні повідомити ці факти Кваліфікаційній комісії спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання.

3.5 Експерт будь-якої категорії не має права здійснювати експертизу собак, які належать йому (або членам його сім’ї – батькові, матері, дружині, дітям), нащадків першого покоління цих собак (до досягнення ними 10-річного віку), за винятком всеукраїнських заходів, а також натасканих ним собак.

3.6 Експерт (не нижче Першої категорії) може вести навчання експертів нижчих категорій та стажистів і має право давати рецензії на звіти і рекомендації для надання претендентам первинних звань та підвищення категорій, якщо вони мають позитивні якості. Також має право давати довідки про участь у експертизі експертам та стажистам, які працювали під його керівництвом, з оцінкою якості їх роботи згідно встановленої форми (додаток №1).

4.Обов’язки експертів

4.1 При здійсненні експертизи мисливських собак на виставках або польових випробуваннях (змаганнях) експерт зобов’язаний неухильно керуватися наступними нормативними документами:

- стандартами порід мисливських собак;
- Положенням “Про проведення виставок і виводок мисливських собак”;
- інструкцією з проведення експертизи мисливських собак на виставках і виводках;
- Положенням “Про проведення випробувань та змагань собак мисливських порід”;
- іншими нормативними документами з мисливського собаківництва.

4.2 Після закінчення кінологічного заходу експерт зобов’язаний здати у організацію, котра його проводила, всі відповідні документи (протокол випробувань або змагань, відомості комплексних та екстер’єрних оцінок, призові відомості тощо).

5. Відповідальність експертів

5.1 Експерт несе моральну та дисциплінарну відповідальність за якість експертизи.

5.2 За необґрунтовану чи упереджену експертизу, здійснення експертизи на низькому рівні, заздалегідь неправдиві висновки, порушення положень і вимог основних нормативних документів, ухилення від виконання покладених на нього даним Положенням обов’язків без поважних причин на експерта можуть бути накладені такі стягнення: попередження, догана, дискваліфікація на строк від 1 до 3 років, зниження категорії, повна дискваліфікація.

5.3 Стягнення накладаються за рішенням Кваліфікаційної комісії.

5.4 Зняття накладених стягнень і відновлення експертів у колишніх категоріях здійснюються за рішенням Кваліфікаційної комісії, про що подається клопотання кінологічних об’єднань, в яких експерт працює на штатній або громадській засаді – за винятком повної дискваліфікації.

6. Порядок призначення експертів на кінологічні заходи

6.1 На кінологічні заходи будь-якого рівня експерти, асистенти та стажисти запрошуються керівництвом відповідних організацій або кінологічних об’єднань, які їх проводять, у письмовому вигляді за 2 (два) місяці до дати їх проведення. Відповідь експерт зобов’язаний надати письмово не пізніше як за 20 днів до дати проведення заходу. Про виникнення форс-мажорних обставин експерт може попередити організатора заходу не пізніше як за 10 днів.

7. Порядок оплати праці експертів

7.1 Усі розрахунки з експертами по оплаті їх праці на виставках, виводках, випробуваннях та змаганнях мисливських собак здійснюються організаціями, які проводять ці заходи. Організація, яка проводить кінологічний захід, до його початку погоджує з експертом умови оплати.

7.2 Оплата праці експертів здійснюється, як за ненормований робочий день, включаючи час проїзду до місця експертизи та назад, з розрахунку за добу.

7.3 Поденна оплата, витрати по відрядженню, транспортні витрати та сплата за випробування (експертизу) сплачуються на місці після закінчення кінологічного заходу і за умови надання експертом в організацію, що проводила кінологічний захід, відповідних документів (посвідчення про відрядження, авансового звіту з проїзними документами, ідентифікаційного коду, а також кінологічних документів, які підтверджують кількість мисливських собак, експертизу яких провів експерт).

7.4 При проведенні випробувань на випробувальній станції та змагань вважати необхідним мінімумом на один день праці експертної комісії:
– хортів, лайок і гончаків – 4 одиниці;
– лягавих, спанієлів і ретриверів – 5 одиниць;
– мисливських собак при проведенні випробувань по підсадженому звіру, кров’яному сліду, потаску – 8 одиниць;
– мисливських собак на штучній норі – 8 одиниць;
– при проведенні випробувань собак норних порід в природних умовах та звірових собак при проведенні ліцензійного відстрілу копитних – 3 одиниці.

8. Порядок присвоєння звання "Заслужений експерт України"

8.1 Експертам-кінологам Національної категорії за багаторічну плідну діяльність у області мисливського собаківництва України за клопотанням кінологічних об’єднань, в яких вони працюють (працювали) на штатній або громадській засаді, або за клопотанням Кваліфікаційної комісії, може бути надане звання "Заслужений експерт України".

9. Легалізація роботи експертів

9.1 Кваліфікаційна комісія один раз на 3 (три) роки публікує списки експертів України, котрим надається право проведення експертизи мисливських собак на території України у наступні 3 (три) роки. Після опублікування чергового списку експертів, попередній список вважається недійсним.

9.2 Всі кінологічні об’єднання, які мають право проведення заходів з мисливського собаківництва, щорічно згідно встановленої форми (додаток №2) надсилають у Кваліфікаційну комісію дані про роботу експертів за минулий рік.

9.3 Експерт, який більш, ніж 3 (три) роки, не приймає участі у кінологічних заходах, повинен підтвердити свою кваліфікацію згідно п.2 даного Положення.

9.4 У виняткових випадках експерт, який більше, ніж 3 (три) роки, не приймає участі у кінологічних заходах, може бути допущений до проведення експертизи на виставках і випробуваннях без підтвердження кваліфікації, але за умови наявності клопотання кінологічного об’єднання, з подальшим виконанням вимог п.2 даного Положення.

Додаток №1

Додаток №2

Вы можете оставить свои комментарии или обсудить это положение на форуме

Другие новости сайта borzoi.org.ua

28 дек, 2007 | Helena


« Предыдущий - Следующий »
---------------------------------------------

Комментарий

Комментариев еще нет. Вы можете стать первым!
Регистрация не обязательна!

Оставить комментарий

Для комментирования вы должны зайти как пользователь

Категории

Поиск

Реклама