Добавить в закладки

Положення про проведення випробувань і змагань собак мисливських порід

Зi змінами та доповненнями, що були внесені на засіданні Кінологічной Ради ескпертів з мисливського собаківництва України 23.05.2012 р. та 20.02.2013 р.

1. Випробування та змагання собак мисливських порід – племінні заходи, що проводяться з метою виявлення їх мисливських якостей. Право проведення випробувань та змагань надається організаціям, що займаються розведенням собак мисливських порід усіх форм власності згідно до їхніх Статутів.

2. Порядок проведення випробувань та змагань встановлюється на підставі цього Положення та Правил проведення випробувань та змагань по певному виду. Для кожного випробування та змагання може затверджуватися окреме положення, що передбачає вирішення організаційних питань, порядок і умови допуску учасників. Регламент проведення випробувань та змагань оговорюється наказом організації, яка проводить кінологічний захід.

3. Випробування можуть мати статус : районних, міжрайонних, міських, обласних, гарнізонних, регіональних, Кримських республіканських, контрольно-випробувальні станції, а також відомчими – випробуваннями собак розплідників, мисливських господарств та кінологічних клубів.

Змагання можуть бути : обласними, міжобласними, гарнізонними, регіональними, республіканськими, Всеукраїнськими та Міжнародними.

4. Випробування та змагання мисливських собак проводяться як у відкритий, так і закритий для полювання час, на спеціально відведених ділянках мисливських угідь, що мають достатню кількість мисливської птиці або звіра, у вольєрах чи штучних норах попідсадної дичині, в умовах, максимально наближених до полювання, а також у процесі проведення полювання. Ділянки для проведення випробувань чи змагань, штучні нори або вольєри виділяються організаціями, що їх проводять, або ж орендуються у інших користувачів. Території, де проводяться випробування або змагання , можуть бути постійними або тимчасовими, з закриттям на них полювання на певний строк і на усі або визначенні види мисливської фауни.

Дозволи на проведення випробувань чи змагань не в період проведення полювання , або проведення їх в місцях де полювання заборонено. Та на відстріл певної кількості тварин, по яких проводиться випробування , видають територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання.

5. Випробування хортів і гончаків проводять по вільному звіру, а також садки на злобу по підсадному вовку;

- лягавих та спанієлів – по вільний птиці;

- для всіх порід мисливських собак – по водоплавній дичині вирощеній у вольєрі протягом усього року;

- лайок — по вільному звіру і птиці, а також по вольєрному кабану та борсуку і підсадженому ведмедю;

- норних – по вільній лисиці, а також по лисиці та борсуку в штучних норах;

Усі собаки мисливських порід можуть випробовуватися по кров’яному сліду, волоку водоплавній дичині, вольєрним кабану та борсуку,окрім хортів та гончаків. Не проводяться випробування острівних лягавих і спанієлів по вольєрним кабану та борсуку.

Нові види випробувань та змагань мисливських собак можуть бути визначенні наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання. Термін проведення випробувань для кожної групи порід визначається правилами випробувань або відповідним положенням.

6. До випробувань та змагань допускаються собаки у віці від 9 місяців до 10 років (якщо інше не встановлене правилами випробувань, без поділу їх на вікові групи, за умови наявності у них оцінок отриманих на виставці або виводці за породність, конституцію й екстер’єр не нижче ніж "Дуже добре"

Примітки:
собаки, які не мають оцінки за породність, конституцію й екстер’єр, можуть бути допущені на випробування або змагання (якщо це допускається Положенням про це змагання) за умови їх відповідності вимогам для отримання оцінки "Дуже добре", що встановлюється експертною комісією про що в протоколі випробувань або змагань робиться відповідний запис;

собаки всіх порід допускаються на випробування і змагання виключно за умови наявності в них родовідних документів (довідок про походження або свідоцтв) встановленого зразка, якщо інше не передбачено Законом.

собаки віком від двох років допускаються до випробувань і змагань виключно при наявності свідоцтва;

7. До випробувань не допускаються вагітні (на другому місяці вагітності), та пустуючи суки, а також хворі собаки. Усі собаки, що допускаються на випробування та змагання, повинні мати довідку про щеплення проти сказу.

8. Експертизу на випробуваннях та змаганнях собак мисливських порід мають право здійснювати експерти з мисливського собаківництва, звання яким надане Кваліфікаційною комісією спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання .

9. Експертизу на випробуваннях та змаганнях здійснює експертз випробувань груп порід не нижче І категорії.

Суддівство парних змагань лягавих здійснюють як мінімум два експерти з випробувань групи порід, один з яких (голова) не нижче І категорії.

На випробуваннях експертизу здійснює експерт з групи порід не нижче І категорії, або експертна комісія з двох експертів ІІ категорії один з яких (голова) обов’язково з випробувань даної групи порід.

Організатори змагань, випробувань, з урахуванням умов проведення заходу, можуть збільшувати склад комісій, але не більше трьох експертів.

До складу комісій на випробуваннях та змаганнях мисливських собак:

- по підсадному кабану та борсуку обов’язково повинні входити в якості голови експерти з випробувань груп порід лайки, норні, гончаки;

- по волоку та кров’яному сліду входять експерти з випробувань мисливських собак усіх груп порід;

- по водоплавній дичині повинні входити в якості голови експерти з випробувань груп порід лайки, лягаві, спанієлі.

У кожній комісії можуть проходити стажування не більше трьох стажистів, які здали іспити отримали право стажування. Склад експертної комісії, призначається організацією, що проводить кінологічний захід.

10. Голова експертної комісії не має права проводити на випробуваннях експертизу собак:

- які належать особисто йому і членам його сім”ї;

- нащадків першого покоління собак, що належать йому у даний час, до досягнення ними десятирічного віку або до їх смерті;

- придбаних безпосередньо у нього у поточному році;

- натасканих ним у поточному році.

Вихід зі складу експертної комісії голови комісії для проведення експертизи тим складом, що залишився, зазначених у даному пункті собак категорично забороняється.

11. Черговість виступів на змаганнях та випробуваннях встановлюється жеребкуванням.

12. Початок і припинення випробувань встановлюється головою експертної комісії.

13. Ведучі собак на випробуваннях зобов’язані:

- беззаперечно виконувати порядок, встановлений на випробуваннях або змаганнях, а також розпорядження експертної комісії;

- мати при собі і на першу вимогу пред’являти експертній комісії: родовідні документи на собаку, документи про оцінку його екстер’єру , інші необхідні документи. У випадку порушення ведучим встановленого порядку, неетичну поведінку, знаходження його у нетверезому стані, або якщо власник самостійно залишає місце випробування або змагання, експертна комісія має право позбавити його собаку права на участь у цьому кінологічному заході.

Якщо ведучий спізнюється із собакою до місця проведення випробувань або змагань, експертна комісія має право приступити до перевірки наступного у черзі собаки. У цьому випадку ведучий втрачає свою черговість, і його собаку випробовують в останню чергу.

14. Голова і члени експертної комісії (кожен самостійно) ведуть опис роботи собаки і роблять розцінку її роботи в балах. Остаточне рішення з оцінки роботи собаки на випробуваннях приймає голова експертної комісії. На змаганнях рішення приймається більшістю голосів. Член комісії, не згідний із прийнятим рішенням, має право запису до протоколу своєї особистої думки.

15. Про результати експертизи (розцінку в балах відповідно до граф розцінкової таблиці і ступінь присудженого диплому) голова експертної комісії оголошує ведучому і всім присутнім після закінчення роботи кожного собаки у полі.

Примітка: при випробуваннях та змаганнях хортів розцінка роботи собаки, пари, свори та ступінь присудженого диплому оголошується експертом при переході з поля, на якому здійснювала роботу випробувальна одиниця, на наступне поле.

16. У організацію, що проводила випробування або змагання, голова експертної комісії, після їх закінчення, подає протокол встановленої форми про результати випробувань або змагань,підписаний усіма членами експертної комісії (Додаток № 1). При наявності у членів комісії особистої думки вона на звороті протоколу.

17. За кожен виступ собаки, що відповідає мінімальним вимогам, встановленим правилами по даному виду випробувань або змагань для присудження диплому, експертна комісія присуджує дипломи I, II і III ступеня.

У дипломі повинно бути зазначено: по якому виду звіра або птиці проводилось випробування, а також отримана собакою оцінка в балах. Бланки дипломів надаються організацією, що проводить випробування або змагання, підписуються вони керівником, або відповідальною особою вищезгаданої організації та головою експертної комісії з вказівкою його прізвища, а також реєструються у журналі видачі дипломів і завіряються печаткою організації, що проводила кінологічний захід (Додаток №2).

Якщо собака на випробуваннях і випробувальних станціях отримує диплом І ст., то голова експертної комісії протягом 14 днів повинен направити обґрунтування з детальним описом роботи цієї собаки до Кінологічної Ради. Диплом собаці видається тільки після погодження від Кінологічної Ради.

18. Собаці, який отримав на змаганнях диплом І ступеня і здобув перше місце за сумою балів на даних змаганнях, присуджується звання “Чемпіон змагань”.

У випадку відсутності у собак дипломів I ступеня, собаці який набрав більшу кількість балів при дипломі II ступеня, присуджується звання “Польовий переможець змагань”.

У разі відсутності у собак дипломів ІІ ступеня звання не присуджується.

У випадку проведення комплексних змагань (коли розцінка проводиться по двох чи більше роботах по одному виду дичини або по різних видах дичини) звання “Чемпіон змагань” присуджується у разі наявності диплому I ступеня по всіх видах змагань. Переможець змагань визначається так, як і в попередньому випадку.

19. На випробуваннях або змаганнях організація, яка проводить кінологічний захід, може видавати ведучим грамоти і призи за якісну та плідну роботу з підготовки і постановки представлених ними собак на підставі затвердженого для цього кінологічного заходу положення.

20. Голова експертної комісії на прохання організації, що проводила кінологічний захід, складає звіт про проведену експертизу, що повинен містити: склад експертної комісії, опис угідь, де проводилися випробування, або змагання, опис погодних умов, загальний огляд проведення випробувань, або змагань та якості виставленого поголів’я мисливських собак, свої зауваження по проведеному випробуванню або змаганню, а також докладний опис роботи кожного собаки. Оплата за складання звіту проводиться відповідно за домовленістю між головою експертної комісії та організацією, що проводить захід.


Информация с сайта ФОСУ


Предыдущий текст Положения
Первое открытое письмо. Из серии "Битва за октябрь!"

Второе открытое письмо. Из серии "Битва за октябрь!"

Как ФОСУ популяризацией охоты с борзой занимается. Из серии "Битва за октябрь!"

Другие новости сайта borzoi.org.ua

02 июля, 2013 | Helena


« Предыдущий - Следующий »
---------------------------------------------

Комментарий

Комментариев еще нет. Вы можете стать первым!
Регистрация не обязательна!

Оставить комментарий

Для комментирования вы должны зайти как пользователь

Категории

Поиск

Реклама