Добавить в закладки

Положение об охотничьем собаководстве Украины

Утверждено приказом Госкомлесхоза Украины №495 от 27.08.2007г.
Текст в оригинале на украинском языке.
Затверджено
Наказ Державного комітету
лісового господарства України
27.08.2007 № 495

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2007 р.
за №1054/14321


ПОЛОЖЕННЯ

про мисливське собаківництво України


I. Загальні положення

Це Положення регулює питання щодо розвитку мисливського собаківництва, яке здійснюється у відповідності до Конституції України, Закону України «Про мисливське господарство та полювання», Положення про Державний комітет лісового господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року №883, інших нормативно-правових актів в галузі мисливського господарства та полювання.

ІІ. Терміни та їх визначення

У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

власник мисливської собаки – юридична або фізична особа, яка утримує мисливську собаку з родовідними документами;

громадські організації з мисливського собаківництва
– об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів, основною метою яких є сприяння розвитку мисливського собаківництва;

експерт з мисливського собаківництва – фахівець, якому Державним комітетом лісового господарства України (далі - Держкомлісгосп) видано посвідчення експерта-кінолога та який може здійснювати експертизу собак мисливських порід;

мисливське собаківництво – діяльність, пов’язана з розведенням, вирощуванням, утриманням, обліком, підготовкою до полювання та використанням для потреб мисливців собак мисливських порід;

родовідні документи – родовід встановленого Держкомлісгоспом зразка або довідка про походження собаки мисливської породи, які підтверджують походження собаки мисливської породи її породність та тип;

собака мисливської породи – чистопородна тварина цільового використання, породність якої підтверджується родовідним документом.

ІІІ. Організація управління мисливським собаківництвом

3.1. Управління мисливським собаківництвом здійснює Держкомлісгосп відповідно до Положення про Державний комітет лісового господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року №883.

3.2. Впровадження та виконання вимог щодо мисливського собаківництва, може бути покладено на всеукраїнські громадські організації з мисливського собаківництва (за згодою).

3.3. Держкомлісгосп для погодженого вирішення питань у сфері мисливського собаківництва може включати до складу колегії представників громадських організації з мисливського собаківництва (за згодою).

3.4. Для прийняття рішень з найважливіших питань у сфері мисливського собаківництва, в тому числі розгляду справ щодо присвоєння категорій експертам з мисливського собаківництва, Держкомлісгосп може створити консультативно-дорадчий орган з провідних експертів з мисливського собаківництва (не нижче першої категорії), склад та положення про який затверджує Голова Держкомлісгоспу.

IV. Ведення документації з мисливського собаківництва

4.1. Держкомлісгосп у встановленому законодавством порядку забезпечує:

ведення єдиної бази даних на поголів’я собак мисливських порід, української родовідно-племінної книги мисливських собак;

централізовану реєстрацію в’язок собак мисливських порід, згідно з планами в`язок;

централізоване оформлення родоводів на собак мисливських порід;

видачу паспортів на собак мисливських порід на підстави довідки про походження та родоводів згідно затвердженого Держкомлісгоспом зразка;

ведення книги селекційних заходів на рівні всеукраїнських змагань з мисливського собаківництва;

ведення журналу підсумкових протоколів селекційних заходів організацій з мисливського собаківництва на місцях;

ведення книги реєстрації видачі дипломів всеукраїнських селекційних заходів;

відбір експертів з мисливського собаківництва, організовує підвищення їх кваліфікації.

При цьому виконання вищезазначених заходів Держкомлісгосп може доручати Федерації мисливського собаківництва України (далі - ФМСУ) (за згодою), яка є всеукраїнською громадською організацією з мисливського собаківництва.

4.2. Держкомлісгосп співпрацює з ФМСУ на підставі договору про співпрацю. Цим договором можуть бути передбачені забов`язання ФМСУ щодо виконання нею у встановленому законодавством порядку завдань, покладених на Держкомлісгосп в сфері мисливського собаківництва.

4.3. Родоводи на собак мисливських порід, які були видані централізовано у встановленому порядку до набрання чинності цим Положенням залишаються чинними.

Начальник управління
мисливського господарства
Шадура М.В.Взято с http://www.fmsu.org.ua

Другие новости сайта borzoi.org.ua

23 ноя, 2007 | Helena


« Предыдущий - Следующий »
---------------------------------------------

Комментарий

Комментариев еще нет. Вы можете стать первым!
Регистрация не обязательна!

Оставить комментарий

Для комментирования вы должны зайти как пользователь

Категории

Поиск

Реклама