Добавить в закладки

Введение в стандарты охотничьих собак

Текст в оригинале на украинском языке.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Державним комітетом лісового
господарства України
«17» травня 2007 р.
Начальник управління
мисливського господарства
Шадура М.В.


ПРИЙНЯТО
Кінологічною Радою експертів
з мисливського собаківництва України
«03» липня 2007 р.
Голова Кінологічної Ради
Голубченко А.К.


ВВЕДЕННЯ У СТАНДАРТИ ПОРІД МИСЛИВСЬКИХ СОБАК

Порода — це цілісна група тварин одного виду, створена селекцією людини у певних соціально-економічних умовах, що має загальну історію розвитку і походження, відрізняється характерними ознаками продуктивності, статури та стійко передає свої якості потомству.

В Україні прийняте чистопородне розведення мисливських собак у відповідності до стандартів порід. Породним вважається мисливський собака, який має 4-х колінний родовід, виданий в Україні чи державах СНД, або 3-х колінний родовід виданий Міжнародною кінологічною федерацією (FCI) чи кінологічними організаціями держав, що не є членами FCI.

Існує багато порід мисливських собак. У залежності від їхньої спеціалізації (продуктивності), тобто використання на полюванні, вони поділяються на групи.
На Україні культивуються такі групи порід мисливських собак:
1. Хорти - Х група FCI
2. Гончаки - VI група FCI
3. Лайки - V група FCI
4. Норні тер'єри - III група FCI
5. Такси - V група FCI
6. Лягаві - VII група FCI
7. Спанієлі - VIII група FCI
8. Ретривери - VIII група FCI
9. Фарбери - VI група FCI

До хортів відносяться: російський псовий хорт, хортий хорт, південноросійський (степовий)хорт, тази, тайган, бакхмуль (аборигенний афганський хорт), грейхаунд, уіпет.

До гончаків: російський гончак, російський рябий гончак, естонський гончак, латвійський гончак, литовський гончак, бігль.

До лайок: російсько-європейська лайка, західно-сибірська лайка, карело-фінська лайка, східно¬сибірська лайка.

До норних тер'єрів: жорсткошерстий фокстер'єр, гладкошерстий фокстер'єр, вельштер'єр, німецький мисливський тер'єр (ягдтер'єр).

До такс: такси всіх різновидів.

До лягавих: пойнтер, англійський сетер, ірландський сетер, шотландський сетер (гордон), німецька короткошерста лягава (курцхаар), німецька жорсткошерста лягава (дратхаар), угорська лягава, веймарська лягава, мюнстерлендер, чеський фоусек, епаньйол-брітон.

До спанієлів: російський мисливський спанієль, англійський кокер-спанієль, спрингер-спанієль.

До ретриверів: лабрадор-ретривер, золотистий ретривер.

До фарберів: річбек, гановерський гончак, словацький копов, бладхаунд, басетхаунд.

Стандарт породи — опис основних ознак і властивостей, що характеризує конституцію, екстер'єр, продуктивність, спадкові якості та якості поведінки собак. Стандарт характеризує не середній вид породи, а її ідеал, якого прагнуть досягти селекціонери мисливських собак. Стандарти вказують напрямки в роботі з подальшого удосконалення порід собак.
В міру удосконалення рівня породи, а також у зв'язку з умовами полювання, що змінюються, зміни поглядів на породу, розвитком зоотехнічної науки і т.п., стандарти порід та коментарі або доповнення (далі - коментарі) до міжнародних стандартів періодично можуть переглядатися та змінюватися.

У якості стандартів в Україні використовуються стандарти, затверджені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, стандарти, які прийняті Міжнародною кінологічною федерацією (FCI), та стандарти держав походження порід, які не стандартизовані у FCI (з відповідними коментарями до них), при цьому коментарі (доповнення) до порід повинні бути затверджені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання.

На підставі стандартів та коментарів до них на виставках і виводках проводиться екстер'єрна оцінка собак порівняльним, візуальним методами та методом обміру.

Екстер'єр — це зовнішній вигляд собаки, сукупність характерних зовнішніх ознак, за якими судять про фізіологічні особливості собаки, її типовість для породи і здібності до виконання тієї чи іншої роботи. Частини тіла собаки і зовнішні ознаки в їхній будові, за якими проводиться оцінка екстер'єру, називаються статями.
По екстер'єру собаки, її статям, зокрема по розвитку кісткових і м'яких тканин, деякою мірою можна судити і про конституцію собаки.

Конституція - це сукупність усіх властивостей організму, його анатомічної будови і фізіологічних процесів, а також вищої нервової діяльності, що визначає реакцію організму на навколишнє середовище. Міцність конституції - основа продуктивності собаки. Мисливським собакам різних порід властиві такі типи конституцій: сухий, міцний та проміжний між ними.

Велике значення при оцінці собаки по екстер'єру надається кондиціям.
Кондиція - фізіологічний стан організму, що залежить від віку, угодованості собаки, від умов її утримання і використання, а також стану здоров'я. Розрізняють декілька видів кондицій: племінна (виставочна), робоча, виснажена і жирна.

У зв'язку з особливостями використання мисливських собак і їх близьким тривалим контактом з людиною їм властиві різноманітні типи поводження й особлива вдача. Тип поводження мисливських собак, обумовлений типом вищої нервової діяльності, в основному урівноважений, рухливий. Злостивість до людини мисливським собакам не властива.

Стандарт будь-якої породи мисливських собак та коментар до нього даються в племінній (виставочній) кондиції і повинен містити в собі наступні розділи:
1. Короткий опис становлення породи.
2. Опис застосування на полюванні і типових мисливських якостей.
3. Опис загального виду, типу конституції, типу поводження.
4. Ріст і індекс розтягнутості.
Примітка:
Усі виміри собак визначаються в цілих сантиметрах без дробової частини.
5. Забарвлення
6. Шерсть (псовина).
7. Шкіра, мускулатура, кістяк, обхват п'ясті.
8. Опис статей: голова, вуха, очі, зуби і прикус, шия, холка, спина, поперек і круп, груди, живіт, передні кінцівки і характер кутів зчленування, лапи, хвіст (правило, гін, прут, і т.п.).
9. Вади і недоліки в кожній із статей, крім загальних для всіх порід мисливських собак вад і недоліків, наведених нижче.

Усі відхилення від стандарту мисливських собак, поділяються на недоліки, вади і дискваліфікуючи вади.
Недоліки — відхилення малопомітні, виражені в малому обсязі, що не заважають племінному використанню собаки.
Вади — відхилення різко помітні, які можуть передаватися спадково, і тим самим знижують або заважають племінному використанню собаки.
Недоліки в залежності від їхнього прояву поділяються на сильно і слабко виражені. Сильно виражені недоліки розглядаються, як вади.
Дискваліфікуючі вади - це такі вади, при наявності хоча б однієї з яких, собака на виставці одержує оцінку не вище "задовільно" або «поза породою».

ДИСКВАЛІФІКУЮЧІ ВАДИ,
при наявності яких собака отримує оцінку «поза породою»


1. Ознаки нечистопородності: нетипове забарвлення, шерстний покрив або інші ознаки, непередбачені стандартом, або ті, що ставлять собаку відповідно до стандарту поза породою.
2. Уроджена бесхвостість.
3. Гермафродизм (наявність у собаки ознак обох статей).

ДИСКВАЛІФІКУЮЧІ ВАДИ,
при наявності яких собака отримує оцінку не більше «задовільно»


1. Кастрація.
2. Крипторхізм (односторонній чи двосторонній).
3. Хірургічні й інші втручання з косметичною чи іншою метою, не передбачені стандартом.
4. Усі відхилення від ножицеподібного прикусу, незалежно від ступеня виразності: перекус (бульдожина); недокус (підвуздоватість); асиметричний прикус; кліщеподібний (прямий) прикус, встановлений до досягнення собакою шестирічного віку.
5. Наявність зайвих різців; відсутність одного чи декількох різців або вони зламані, що перешкоджає визначенню прикусу.
6. Відсутність хоча б однієї пари корінних зубів (молярів М1 або молярів М2) або трьох премолярів (окрім Р1).
7. Викривлення хвостового відділу хребта.
8. Перевищення росту більше, як на 1 сантиметр, у норних тер'єрів.
9. Рух інохіддю.
10. Повний альбінізм очей.

ВАДИ,
при наявності яких собака отримує оцінку не більше «добре»

1. Слабо виражена породність.
2. Тип конституції різко відмінний від зазначеного в стандарті.
3. Неявно виражений статевий деморфізм.
4. Відсутність однієї пари псевдомолярних зубів (премолярів), незалежно це Р2/Р2 чи Р2/Р3 чи інш., крім Р1.
5. Ожиріння або сильне виснаження.
6. Злостивість до людей або боягузливість.
7. Сильно виражені недоліки окремих статей.

НЕДОЛІКИ,
які при сильній вираженості переходять у вади

1. Незначне відхилення від типу конституції, зазначеного в стандарті.
2. Відхилення від стандартного індексу розтягнутості.
3. Дрібні, рідкі або каріозні зуби.
4. Відсутність одного премоляра Р2 чи Р3, або пари Р1.
5. Клещеподібний прикус після досягнення собакою шестирічного віку.
6. Усі відхилення від типового характеру рухів, наприклад, зв'язані, тицяючи, важкі, затягнуті з культяпістю (навіть однієї ноги).
7. Усі недоліки статей, оговорені стандартом.
8. Один уклінно поставлений окрайок, основа якого стоїть в одному ряду з іншими різцями.

Стандарти порід мисливських собак і коментарі до них діють на всій території України і служать єдиною підставою для екстер'єрної оцінки собак на виставках та виводках і ведення племінної роботи з ними відповідно до вимог «Положення про мисливське собаківництво України» та інших керівних документів з мисливського собаківництва.
Новое Введение?

Другие новости сайта borzoi.org.ua

23 нояб., 2007 | Helena


« Предыдущий - Следующий »
---------------------------------------------

Комментарий

Комментариев еще нет. Вы можете стать первым!
Регистрация не обязательна!

Оставить комментарий

Для комментирования вы должны зайти как пользователь

Категории

Поиск

Реклама