Добавить в закладки

Новые украинские правила испытания борзых?

О существовании новых правил рядовой украинский борзятник узнал только спустя полтора годя со дня их принятия из "Положения о Чемпионате среди борзых 2008".

Предлагаю вашему вниманию проект правил испытания борзых по вольному зверю, предположительно принятых Кинологическим Советом экспертов по охотничьему собаководству Украины 17 мая 2007 года.

Если они действительно приняты КС, то многие полевые мероприятия прошлого и этого года проходили с грубыми нарушениями.

Интересно мнение рядовых борзятников о новых правилах. Я лично с поправками согласна, единственное не понятно, почему убрали минимальные требования для присуждения диплома в графе "мастерство" для одиночки?

Для удобства нововведения выделила жирным шрифтом и курсивом одновременно.

Текст на украинском языке.


ПРАВИЛА
ВИПРОБУВАНЬ МИСЛИВСЬКИХ СОБАК ПОРОДИ ХОРТІВ


І. Правила випробувань мисливських якостей собак породи хортів по вільному звіру


1. Випробування хортів проводяться по дорослому зайцю-русаку, біляку в місцевостях, де немає русака, толая, а також по лисиці. Випробування собак по лисиці-корсаку заборонено.

2. Випробування проводяться в основному в період 1 жовтня-31 грудня, в залежності від місцевих умов.
Випробування не проводяться при туманній погоді, на розмоклому на дощі ґрунті, при сніговому покритті вище 15-18 см, при насті, ожеледиці і промерзлому ґрунті, при температурі вище +15 і нижче -10 °С, на товстих шарах ріллі, на скошених полях соняшника, кукурудзи и люцерни, в балках і ярах, що заросли чагарниками і очеретом.

3. Кожна собака, котра проходить перевірку польових якостей на випробуваннях, отримує індивідуальну розцінку. Дві або три собаки (пара чи cвора), які належать одному власнику, також можуть отримувати групову розцінку при умові, якщо вона проводиться по загальній cворі.
Для групової розцінки власник зобов’язаний завчасно заявити в експертну комісію про дану розцінку.

Примітка:
а) пара – дві однопородні собаки будь-якої статі;
б) свора – три однопородні собаки будь-якої статі.


4. Виставлені на випробування хорти розбиваються на групи для одночасного випробування. Групи (номери) складаються з двох або трьох собак одного або різних власників. Число груп установлюється експертною комісією.
Примітка: при бажанні власників випробування собак може бути проведений поодинці (поза групами), якщо час і наявність звіра дозволяють це.

5. Як правило, випробування усіх собак проводиться по одному звіру, але при неможливості виставити оцінку за виконану роботу суддівська комісія має право надати перескачку по іншому.

6. Для визначення послідовності участі в випробуваннях між номерами проводиться жеребкування, після якого група ведучих з собаками, що випробовуються, розміщується ланцюжком з інтервалами від 25 до 60 метрів по фронту, а інші рухаються слідом за ланцюжком на відстані 120-150 метрів і коли якась із груп опрацює звіра, займають її місце відповідно до послідовності виступів. Ланцюжок ведучих рухається і зупиняється до підняття звіра тільки за розпорядженням експертної комісії.

ІІ. Обов’язки ведучих

7. Ведучі зобов’язані беззаперечно виконувати розпорядження членів експертної комісії та дотримуватись наступних вимог:
– тримати собак в нашийниках і міцних повідках;
– як тільки собаки однієї з груп поскакали за звіром, увесь інший ланцюжок ведучих повинен зупинитися, не чекаючи розпорядження судді, і міцно тримати та заспокоювати своїх собак;
– власники собак, котрі поскакали за звіром, повинні негайно йти за ними, щоб по закінченню нацьковування взяти собак на повідки та не заважати роботі інших номерів;
– подальше пересування і напрямок руху ланцюжка визначаються головою експертної комісії;
– ведучі зобов’язані випускати собак за звіром, що піднявся перед групою в межах від 25 до 100 метрів. Якщо звір піднявся далі 100 метрів, ведучі випускають собак за власним бажанням;
– пуск собаки за молодим (прибулим) звіром, який піднявся ближче 25 метрів від групи, забороняється.

ІІІ. Обов’язки членів експертної комісії

8. Після розподілу на групи і жеребкування голова експертної комісії нагадує учасникам обов’язки ведучих и лише після цього дає сигнал для виступу ланцюжка учасників, за якими слідує позаду, в безпосередній близькості від них. Члени суддівської комісії верхи, на автомобілях або мотоциклах з колясками розташовуються таким чином, щоб у разі пуску собак будь-якої групи мінімум один суддя міг би стежити за ними.

9. Судді при розцінці роботи собак повинні враховувати умови, в яких вона проходить.
Важкими умовами вважаються: висока стерня, бур’яни, лісонасадження, груба рілля.
Легкими умовами вважаються: м’який ґрунт, цілина, сінокоси, озимина, стерня, пари.

Голова експертної комісії чи призначений ним член експертної комісії зобов’язаний чітко подавати команди ланцюгові.

10. Розцінка собак проводиться в полі, одразу після їх роботи, з оголошенням результату ведучому.

11. У разі піймання зайця-русака, толая голова експертної комісії зобов’язаний зафіксувати його вагу.


IV. Таблиця максимальних балів

12. Мисливські якості хортів, виявлені на випробуваннях, розцінюються відповідно до таблиці максимальних балів, що наведена нижче.

Пруд-
кість
Пиль-
ність
Напо-
легли-
вість
при
пере-
сліду-
ванні
Сила і
витри-
валість
Участь
у ловах і
уміння
піймати
Майс-
тер-
ність
(оди-
ночки),
злагод-
женість
в роботі
(групи)
ПоведінкаЗа-
галь-
ний
бал
у
сво-
рі
поза
сво-
рою
відно-
шення
до спій-
маного
звіра
301010101555510100

13. Присудження дипломів за мисливські якості хортів проводиться у разі наявності у них наступних мінімальних балів.
Елементи роботи собак, за які вимагаються мінімальні розцінки Мінімум балів по загальній сумі за окремими графами
I ступеняII ступеняIII ступеня
Загальний бал807060
Жвавість242118
Ставлення до пійманого звіра 876
Злагодженість в роботі
(для групи)
443

Примітка: собаці, що рве пійманого звіра, дипломи не присуджуються.

V. Умови роботи

14. Для присудження диплому ІІІ ступеня в розряді індивідуальної розцінки не обов’язково, щоб група, де працює собака, піймала зайця. Диплом присуджується хорту, що зробив угонку звіра. За пових диплом не присуджується.
Примітка: угонка – підхід собаки до звіра в угін або під гострим кутом до прямого на дистанцію, яка дозволяє спіймати його (розцінка здійснюється відповідно до кута підходу) Підхід собаки до звіра назустріч або під гострим кутом назустріч не може бути розцінений як угонка.

15. Для присудження диплому ІІ ступеня в розряді індивідуальної розцінки обов’язково, щоб собака або інші собаки групи, в якій він працює, піймали зайця. Собака, що показав найвищу жвавість і забезпечив захоплення звіра, отримує вищу розцінку.
Проте при цьому інші собаки можуть залишитися і без дипломів, включаючи і того, котрий піймав русака з-під чужих угонок.

16. Для присудження диплому І ступеня обов’язково, щоб собака, який випробовується, піймав зайця.

17. У розряді групової розцінки для присудження диплому будь-якого ступеня захоплення звіра обов’язкове.

VI. Умови присудження диплому за роботу по лисиці

18. Диплом І ступеня присуджується лише в індивідуальному розряді при важких умовах роботи (звір піднявся не ближче 150 метрів на ріллі, у бур’яні і т. д.) лише тому собаці, котрий піймав лисицю. У груповому розряді диплом І ступеня не присуджується.
При роботі по лисиці в розряді «індивідуальної розцінки» дипломи ІІ та ІІІ ступеня присуджуються в залежності від ступеня важкості роботи собаки, але при умові обов’язкового піймання звіра.


VII. Розцінка собак не проводиться та собаки знімаються з випробувань у випадках

19. Собаки випущені по звіру, що піднявся проти сусідньої групи.

20. Собаки випущені по молодому (прибулому) звіру або на дистанції ближче 25 метрів.

21. Собаки повернулись з переслідування звіра, що втікає на виду, проскакавши не більше 200 м.

22. Ведучий цілеспрямовано не випустив собак по звіру, що піднявся в межах встановленої для випробувань відстані.

23. Собаки нападають на свійських тварин.

24. Пійманий заєць має вагу меншу ніж 2,5 кг.


VIII. Орієнтовна шкала для оцінок і наближені знижки при суддівстві хортів на випробуваннях


Вимоги для отримання вищого балуВищий балНедоліки, що знижують оцінкуОрієнтовний бал знижки
Прудкість
Перший підхід собаки до звіра, котрий закінчується пійманням чи угонкою, не повинен перевищувати двох дистанцій від місця підняття звіра, що зіскочив на нормальній відстані
30Перший підхід до звіра, котрий закінчується пійманням чи угонкою, відбувається в межах 3-4 дистанційДо 6
Те ж, від 4-5 дистанційДо 10
Довготривала доскачка без помітного переважання жвавості звіра, закінчується пійманняДо 12
Довготривала до скачка без пійманняНе менше 16
Пильність
Собака повинен пильно стежити за полем і побачити звіра без показу ведучого, а при ловлі не втрачати його за будь-яких умов
10Собака помітив звіра за показом ведучого3
При ловлі втрачає звіра на угонках5
Наполегливість при переслідуванні
Прагнення швидко оволодіти звіром і не залишати його переслідування, навіть якщо він намагається переховатися
10Собака припиняє переслідування звіра при виході його з поля зоруДо 5
Собака припиняє переслідування на виду звіра, що втікає Не менше 5
Собака недостатньо наполегливо переслідує звіра, не докладаючи усіх сил для його пійманняДо 9
Сила і витривалість
Собака повинен у будь-яких умовах ґрунту і погоди бути здатним до довготривалої скачки до піймання звіра
10Собака, працюючи у важких умовах, не здатен зробити більше однієї угонки3-4
Собака, працюючи в легких умовах, не здатна зробити більше однієї угонки4-5
Участь у ловлі та уміння піймати
Роль і значення собаки у груповому пійманні звіра (участь у ловлі) або здобутливість – індивідуальна здатність собаки піймати звіра при мінімальній кількості угонок
15Собака ловить звіра після 2-3 угонок2
Собака ловить звіра на 4-5 угонках4
Собака слабо використовує угонки інших собак5
Собака при довготривалій доскачці бере змореного звіра5-6
При успішному результаті ловів угонок не дав і не використовував угонок інших собак, не вплинув на хід ловлідо 10
Майстерність і злагодженість в роботі
Собака повинен використовувати промахи звіра, якого переслідує, і з найменшими затратами сил заволодіти ним
5Собака недостатньо слідкує за звіром і не використовує можливості для його швидкої ловліНе менше 1
Поведінка на сворі
Собака повинен бути навчений добре йти на сворі, не плутаючись і не заважаючи мисливцю, у той же час повинен бути уважним до поля і готовим до негайного переслідування звіра
5Собака не навчений рухові на своріНе менше 2
Поведінка поза сворою
Собака не повинен вирушати у пошук, залишивши пійманого звіра.
На свободі собаки повинні негайно виконувати всі команди ведучого і бути байдужими до домашніх тварин і чужих собак
5Собака погано підходить до власникаНе менше 2
Собака відходить від власникаДо 4
За відношенням до спійманого звіра
Собака зобов’язаний не рвати і не псувати шкуру пійманого звіра. Бажано, щоб він апортував звіра, або анонсував про його піймання, або повертався до ведучого.
10Собака залишає спійманого звіра та самостійно йде у пошук2
Собаки різних власників зіпсували шкуруНе менше 3
Собаки або декілька собак одного власника рвуть спійманого звіраБез розцінки


Правила испытаний борзых собак, утвержденные приказом по Главному управлению охраны природы, заповедникам и охотничьему хозяйству МСХ СССР № 25 от 26 июля 1972 г.

Другие новости сайта borzoi.org.ua

04 нояб., 2008 | Helena


« Предыдущий - Следующий »
---------------------------------------------

Комментарий

Хорошо бы иногда освежали в памяти Правила как участники, так и эксперты.

Владислав - 05 нояб., 2008 - 10:08:28
--------------------------


Влад, тут дело в другом, в том, что про новые правила мы узнали только через полтора года после их принятия!
Боюсь, что украинские эксперты не раньше! :-(
Странная вещь получается, правила есть, а о них никто не знает...
И на сайте ФОСУ их тоже нет, в отличие от документов, принятых в тоже время.

Helena - 05 нояб., 2008 - 11:05:27
--------------------------


Я говорю не о нюансах различия, а о недисциплинированности и неорганизованности (как в силу неуважения других участников, так и элементарного незнания правил).

Владислав - 05 нояб., 2008 - 21:30:59
--------------------------


Наконец-то! Новые правила появились на официальном ФОСУ! Вот только почему-то в разделе "Проекты документов" :-(

А в положении о Чемпионате четко указано, что они были приняты в мае прошлого года.
Интересно получается...

Остается вопрос: по каким правилам работают эксперты на украинских полевых мероприятиях?

Боюсь, что ответа никто не даст...

Helena - 14 нояб., 2008 - 22:26:01
--------------------------


Оставить комментарий

Для комментирования вы должны зайти как пользователь

Категории

Поиск

Реклама