Добавить в закладки

Положение о Кинологическом Совете экспертов по охотничьему собаководству Украины

Положение принято Съездом экспертов по охотничьему собаководству Украины 4 марта 2005 года.
Подписано председателем Кинологического Совета А.К.Голубченко.
Текст в оригинале на украинском языке размещен на официальном сайте ФОСУ, он несколько отличается от текста, размещенного в каталоге ХХ Всеукраинской выставки охотничьих собак, но общий смысл сохранен.

ПОЛОЖЕННЯ
Про Кінологічну раду експертів з мисливського собаківництва України


1. Загальні положення.


Кінологічна рада експертів з мисливського собаківництва України (надалі – Рада експертів) є дорадчим органом при управлінні мисливського господарства Державного комітету лісового господарства України, що створений з метою підготовки та погодження законодавчих актів з мисливського собаківництва, підтримання постійного діалогу з усіма кінологічними організаціями, що займаються мисливським собаківництвом.

У своїй діяльності Рада експертів керується Конституцією України, законами України, рішеннями спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання.

Рада експертів обирається на з’їзді експертів-кінологів.

Дата проведення з’їзду експертів та склад оргкомітету доводиться Радою експертів до відома всіх діючих експертів, які мешкають на території України, не пізніше як за місяць до його проведення.

2. Організаційна структура.


Рада експертів обирається зі складу діючих експертів з мисливського собаківництва, котрі мають категорію експерта, що була присвоєна в установленому порядку. Кількісний склад Ради експертів становить 15 осіб. Строк повноважень Ради експертів складає 5 років.

У разі необхідності до складу Ради експертів шляхом відкритого голосування можуть залучатися провідні спеціалісти із наукових і навчальних закладів, а також представники зацікавлених організацій. Введення нових членів підлягає послідуючому затвердженню на черговому з’їзді експертів.

Голова Ради експертів обирається делегатами з’їзду шляхом відкритого голосування терміном на п’ять років.

Припинення членства у Раді експертів здійснюється за рішенням з’їзду чи за письмовим зверненням члена Ради експертів, а також за клопотанням інших організацій, що відповідно до статуту займаються мисливським собаківництвом і зареєстровані у всеукраїнському статусі згідно з чинним законодавством України.

Для організаційного забезпечення діяльності Радою експертів може створюватися робочий орган – секретаріат Ради експертів.

3. Основні напрямки роботи Ради експертів.


Основними завданням Ради експертів з мисливського собаківництва є:
- розробка, обговорення і подання для затвердження нормативно-правових документів стосовно кінологічних питань - положень з мисливського собаківництва, правил проведення виставок, виводок, польових іспитів і змагань, методик проведення кін логічної діяльності – відповідно до встановленого законодавством порядку;
- розробка, підготовка для затвердження у встановленому законодавством порядку кінологічних документів з мисливського собаківництва, що координують загальні правила використання собак при проведенні полювання;
- підготовка рекомендацій державним органам, на які покладено функції регулювання кінологічних проблем щодо прийняття рішень з питань розвитку і збереження мисливських порід собак;
- опрацювання й узагальнення пропозицій стосовно засобів правової охорони мисливських собак, видання кінологічної літератури, накопичення і розповсюдження інформації про мисливське собаківництво;
- надання всім організаціям, які займаються питаннями мисливського собаківництва, практичної та консультативної допомоги щодо ведення і подальшого розвитку мисливського собаківництва в Україні;
- створення комісій по прийому заліків на курсах експертів з мисливського собаківництва (екзаменаційна комісія), проведення атестації та підвищення категорій експертів по породах та випробуваннях мисливських собак (кваліфікаційна комісія) тощо.

Рада експертів провадить кінологічну роботу в період між з’їздами експертів.

Під час свого першого засідання Рада експертів обирає заступника (або заступників) голови та визначає свою внутрішню структуру.

4. Організація та забезпечення діяльності Ради експертів.


Основною формою роботи Ради експертів є засідання, які скликаються головою відповідного до річного робочого плану, проте не рідше двох разів на рік.

Засідання є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради.

Рішення, прийняте Радою експертів, набуває чинності, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні делегатів.

Рішення Ради експертів оформляються у формі протоколу та доводяться до відома Державного комітету лісового господарства України, а також керівництва інших організацій, що займаються мисливським собаківництвом, для прийняття відповідних рішень.

Засіданням Ради експертів керує голова або, за його дорученням, заступник голови.

Рада експертів систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті нею рішення та стан їх виконання.

5. Повноваження голови Ради експертів.


Керує діяльністю Ради експертів та головує на її засіданнях.
Організовує підготовку та скликає засідання Ради.
Підписує документи від імені Ради експертів.
Представляє Раду експертів у взаємовідносинах з Державним комітетом лісового господарства України, товариствами мисливців і рибалок, іншими кінологічними та громадськими організаціями, фізичними особами та органами державної влади в Україні.

6. Припинення діяльності.


Рада експертів припиняє свою діяльність на підставі рішення з’їзду експертів, що може бути здійснене шляхом її реорганізації або ліквідації.

Рада експертів може бути ліквідована у випадку, коли за таке рішення проголосували не менше 2/3 присутніх на засіданні делегатів з’їзду.

7. Внесення змін і доповнень.


Зміни та доповнення до даного положення приймаються на засіданнях Ради експертів або на з’їзді експертів простою більшістю голосів.Другие новости сайта borzoi.org.ua

21 авг., 2009 | Helena


« Предыдущий - Следующий »
---------------------------------------------

Комментарий

Комментариев еще нет. Вы можете стать первым!
Регистрация не обязательна!

Оставить комментарий

Для комментирования вы должны зайти как пользователь

Категории

Поиск

Реклама