Добавить в закладки

Расчет стоимости охотничьей собаки

Данная методика была утверждена Кинологическим Советом экспертов по охотничьему собаководству Украины 5 апреля 2007 года и подписана председателем Кинологического Совета А.К.Голубченко. Согласована Государственным комитетом лесного хозяйства Украины 5 апреля 2007 года за подписью начальника управления охотничье хозяйства Украины Н.В.Шадуры.
Текст в оригинале на украинском языке был размещен в каталоге ХХ Всеукраинской выставки охотничьих собак.

Розрахунок вартості мисливського собаки

В основу методики розрахунку вартості мисливських собак покладено критерії, що використовуються при комплексній оцінці (бонітуванні).

Вартість собаки дорівнює середній ринковій вартості цуценяти тієї чи іншої породи у даному регіоні, помноженій на коефіцієнт вартості тварини.

Розрахунок коефіцієнта складається із суми оцінок за наступні показники:
походження; мисливські якості й їх універсальність; породність, конституція й екстер'єр.
(Пропущен пункт "нащадки". - Прим. ред. borzoi.org.ua)

Оцінка проводиться експертом-кінологом на основі наданих документів на собаку, затверджених Федерацією мисливського собаківництва України.

Відповідно до результатів проведеної оцінки складається висновок експерта-кінолога в 2-х екземплярах, один з яких видається власникові собаки, інший залишається в кінологічній організації.

Коефіцієнт дорівнює сумі, отриманій в результаті додавання балів, отриманих собакою при її комплексній оцінці.

Оцінка походження

Походження оцінюється максимально 2 балами:
при наявності в батьків оцінки за екстер'єр не нижче «добре»: батько — 0,5 бала; мати — 0,5 бала; усього — 1 бал;
при наявності у батьків дипломів за мисливські якості: батько - 0,5 бала; мати - 0,5 бала; усього — 1 бал.

Оцінка мисливських якостей

Враховуються лише вищі за ступенем дипломи - основний, додатковий (повторний) й за універсальність.
Максимально - 5,3 бали.
Основний диплом:
I ступеня - 4 бали;
II ступеня - 3,5 бала;
III ступеня -3 бали.

Додатковий (повторний) диплом:

I ступеня - 1 бал;
II ступеня - 0,8 бала;
III ступеня - 0,5 бала.

Диплом за універсальність:

I ступеня - 0,3 бала;
II ступеня - 0,2 бала;
ІІІ ступеня - 0,1 бала.

Оцінка нащадків

Враховуються й оцінюються як для суки, так і для кобеля тільки прямі нащадки (діти), що мають диплом за мисливські якості й оцінку за екстер'єр не нижче «добре».
Максимально - 5,4 бали.

Екстер'єр:

«відмінно» - 0,4 бали;
«дуже добре» - 0,3 бали;
«добре» - 0,2 бала.

Польові дипломи:

I ступеня-0,5 бала;
II ступеня - 0,4 бала;
III ступеня-0,3 бала.

Оцінка екстер'єру

Балова оцінка за екстер'єр виставляється на основі однієї вищої оцінки, отриманої собакою на виставках. При оцінці «задовільно» балова оцінка за екстер'єр не нараховується.
Максимально - 4 бали.
«Чемпіон»-4 бали;
«відмінно» - 3 бали;
«дуже добре» - 2 бали;
«добре» -1 бал.

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА-КІНОЛОГА

Я________________________________(П. І. Б.)______________

експерт-кінолог___(найменування кінологічної організації)_____

провів експертну оцінку вартості мисливського собаки породи __________________________________________________,
на кличку________________________________________________,
свідоцтво №_______________ УРПКМС №_________________,
котра належить___________________________________________,
що проживає за адресою:___________________________________
На основі проведеної експертизи вартість вищевказаного собаки складає _________.

Обґрунтування висновку (зразок)

Мисливський собака на кличку____________________
свідоцтво №________________, УРПКМС №_____________,
має:

1. Походження - 2 бали. Екстер'єр у батьків - оцінка «добре>.
У батьків наявні дипломи за мисливські якості.

2. Мисливські якості:
основний диплом І ступеня - 4 бали; додатковий диплом II ступеня - 0,8 бала; диплом за універсальність III ступеня - 0,1 бала.

3. Потомство - 2 класних потомки:
а) екстер'єр «відмінно» - 0,4 бала; диплом II ступеня - 0,4 бала;
б) екстер'єр «дуже добре» - 0,3 бала; диплом ІІ ступеня - 0,4 бала.

4. Оцінка екстер'єру «відмінно» - 3 бали. Коефіцієнт вартості дорівнює 11,4.

Середня вартість цуценяти даної породи в регіоні - 1000 гривень.
Середня вартість собаки складає: 1000 грн. х 11,4 = 11 400 гривень.

Другие новости сайта borzoi.org.ua

22 авг., 2009 | Helena


« Предыдущий - Следующий »
---------------------------------------------

Комментарий

Комментариев еще нет. Вы можете стать первым!
Регистрация не обязательна!

Оставить комментарий

Для комментирования вы должны зайти как пользователь

Категории

Поиск

Реклама