Добавить в закладки

Положение о проведении выставок и выводок охотничьих собак

Принято Кинологическим советом экспертов по охотничьему собаководству Украины 17 мая 2007 года.
Утверждено Государственным комитетом лесного хозяйства Украины 3 июня 2007 года.
Текст в оригинале на украинском языке.
Вступ


Виставки та виводки (далі – «виставки») мисливських собак є племінним кінологічним заходом і проводяться з метою:
-визначення якості й оцінки поголів'я мисливських собак;
-показу, виявлення і відбору кращих племінних плідників;
-показу досягнень і пропаганди мисливського собаківництва;
-обміну досвідом роботи в мисливському собаківництві між державними, кооперативними і громадськими мисливськими організаціями, розплідниками, клубами, іншими кінологічними об'єднаннями, мисливськими господарствами і собаководами-аматорами;
-заохочення власників кращих племінних собак і кращих організацій, що займаються
розведенням собак мисливських порід.

До участі на виставках допускаються мисливські собаки, що належать державним, кооперативним, громадським мисливським організаціям, клубам, розплідникам, іншим кінологічним об'єднанням, які займаються розведенням собак мисливських порід, а також собаководи-аматори.

Виставки мисливських собак проводяться відповідно до дійсного Положення державними, кооперативними, громадськими мисливськими організаціями, клубами, розплідниками, іншими кінологічним об'єднаннями, які займаються розведенням собак мисливських порід.

Відповідно до дійсного Положення виставки можуть бути: районними, міжрайонними, міськими, обласними, міжобласними (зональними), гарнізонними, регіональними, республіканським, Всеукраїнськими та Міжнародними.

Організація, що планує проведення виставки, видає з цього приводу відповідний наказ. У разі потреби на додаток до цього Положення затверджується окреме положення про проведення виставки. Всеукраїнські, Кримська республіканська, міжобласні та обласні, Київська та Севастопольські міські виставки проводяться з відкритим чемпіонатом. Для підготовки і проведення виставок призначається
виставковий комітет.

1. Виставковий комітет


1.1. Кількість членів виставкового комітету визначається в залежності від масштабу виставки. За кожним членом виставкового комітету закріплюється певна ланка роботи, за яку він несе повну відповідальність. Для координації роботи виставкового комітету призначається президія.

1.2. До складу виставкового комітету входять наступні комісії: приймальна, експертна, нагородна, агітаційно-масова, організаційно-господарська і ветеринарна, а також окремо -комендант виставки. Кількість комісій, їхній склад і обов'язки можуть змінюватися в залежності від категорії виставки.

1.3. На комісії покладаються наступні функції:

а) приймальна комісія організує і робить запис собак на виставку, оформлення і підготовку всіх потрібних для експертизи документів(головою приймальної комісії обов’язково повинен бути експерт-кінолог з мисливського собаківництва);

б) на виставках, де є необхідність призначення декількох експертних комісій, призначається Головна експертна комісія (або Головний експерт). Головна експертна комісія керує роботою експертів з окремих порід або груп порід, розглядає скарги експонентів на порушення “Положення про проведення виставок і виводок” та “Інструкції з методики і техніки експертизи”, проводить експертизу собак, які належать експертам з порід та їхнім асистентам, при необхідності робить заміну експертів на рингах. При призначенні на виставці Головного експерта, він разом з головами експертних комісій на рингах розглядає скарги експонентів щодо порушення “Положення про проведення виставок і виводок” та “Інструкції з методики і техніки експертизи”, проводить експертизу собак, які належать експертам з порід та їхнім асистентам, при необхідності разом з Головою виставкому приймає рішення про заміну експертів на рингах;

в) нагородна комісія розподіляє і видає відповідно до результатів експертизи: свідоцтва, дипломи, нагороди, призи, медалі і жетони;

г) агітаційно-масова комісія подає інформацію про виставку шляхом розповсюдження її в пресі, на радіо і телебаченні, видає і розподіляє каталоги, звіти і довідники із собаківництва, проводить консультації, організовує екскурсії по виставці, керує художнім оформленням виставки, забезпечує оголошення результатів оцінок і нагороджень;

д) організаційно-господарська комісія відає матеріальним забезпеченням виставки, організує розміщення експонатів і експонентів, розробляє правила внутрішнього розпорядку;

е) ветеринарна комісія забезпечує допуск собак на виставку згідно з існуючими ветеринарними нормами;

ж) комендант виставки забезпечує виконання внутрішнього розпорядку виставки та охорону її об'єктів.

2. Запис на виставку


2.1. На виставку(виводку) записуються тільки собаки, які мають родовідні документи встановленого зразка – далі(встановленого зразка), у віці від 9 місяців до 10 років. Вік собаки визначається на день відкриття виставки, відповідно до документів про походження. До участі у виставках та виводках допускаються як одиничні особини собак мисливських порід так і групові одиниці, що належать одному індивідуальному або колективному власнику, такі як:

а) по гончаках – змички та зграї;
б) по хортах -пари і свори.

Примітка:
1) По гончаках: змичкою називаються два однопорідні гончаки.
2) По хортах: сворою називаються три однопорідні хорти, із яких один повинен бути іншої статі.

2.2. Записані на виставку мисливські собаки розподіляються на наступні вікові групи:
а) молодшу -від 9 місяців до 1,5 року включно;
б) середню -від 1,5 до 3 років включно;
в) старшу -від 3 до 10 років включно.

2.3. Всі необхідні відомості на собаку на підставі родовідних документів встановленого зразка заносяться в оцінний лист. Оцінні листи, з занесеними до них необхідними загальними відомостями передаються експерту рингу з породи (групи порід) до початку експертизи. На собак усіх вікових груп, що мають дипломи на випробуваннях або змаганнях, попередньо готуються матеріали для підрахування комплексних оцінок відповідно до дійсного Положення. Враховуються тільки дипломи за мисливські якості, які були отримані на випробуваннях або змаганнях що
проводились організаціями, яким надане право їх проведення згідно з “Положенням про проведення випробувань та змагань собак мисливських порід на території України” та експертизу на яких здійснювали експерти, звання яким надане Кваліфікаційною комісією спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, або відповідними органами країн СНД.

2.4. Допуск собак на виставку відбувається з дозволу ветеринарної комісії. Не допускаються вагітні суки та суки, що пустують.

3. Експертиза собак


3.1. Експертизу на рингу проводить Голова експертної комісії – далі (експерт) з даної породи (групи порід). Для допомоги експерту надається не більше двох асистентів та двох стажистів. Експерти й асистенти запрошуються організацією, що проводить виставку.

3.2. Експертами на рингу призначаються особи, що мають звання експерта з груп порід мисливських собак, яке надане Кваліфікаційною комісією спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання відповідно до “Положення про експертів з мисливського собаківництва”, або відповідними органами країн СНД, а також експерти FCI. Асистентами на Всеукраїнських виставках призначаються експерти першої категорії і вище, експерти другої категорії можуть брати участь у цих виставках в якості стажистів. Асистентами на усіх інших виставках призначаються експерти другої категорії і вище.

3.3. Оцінка собаки на виставці проводиться тільки експертом рингу і є остаточною.

3.4. Експерти не мають права проводити експертизу собак, що належать їм та членам їхніх сімей, а також нащадків першого покоління цих собак до досягнення ними десятирічного віку, або до їх смерті. Експертизу цих собак проводить Головна експертна комісія (Головний експерт із залученням голів експертних комісій), яка визначає їх екстер'єрну оцінку, проводить опис екстер'єру, а також проводить комплексну оцінку без присудження місця в класі.

3.5. Голова Головної експертної комісії та її члени (Головний експерт виставки) не мають права на даній виставці бути експертами з порід, а також виставляти належних їм собак на дану виставку.

3.6. Усі собаки на виставці проходять експертизу у ринзі, а потім демонструються на ринзі комплексної оцінки.

3.7. На ринзі здійснюється експертиза собак усіх вікових груп незалежно від наявності у них дипломів за мисливські якості. Експертиза проводиться за породними, статевими і віковими групами шляхом порівняльної оцінки візуально-описовим методом, по породності і якості екстер'єру, відповідно до стандартів порід, “Інструкції з методики і техніки експертизи", а також “Введення до стандартів порід мисливських собак”.

3.8. Проведення експертом експертизи собак, які спізнилися на ринг, так звана “експертиза поза рингом”, на обласних, міжобласних (зональних), Київській та Севастопольській міських, гарнізонних, регіональних, республіканських та Всеукраїнських виставках забороняється.

3.9. Претензії і скарги з боку експонентів на порушення “Положення про проведення виставок…” приймаються і розбираються тільки до закінчення експертизи у даному ринзі виставки. Після закінчення проведення експертизи у ринзі претензії і скарги не приймаються.

3.10. За породність і екстер'єр даються оцінки:
у старшій і середній вікових групах – “відмінно”, “дуже добре”, “добре”, “задовільно”, «поза породою» ,
у молодшій віковій групі – “дуже добре”, “добре”, “задовільно”, «поза породою».
Собаки, що мають у своєму екстер'єрі ознаки, що вказують на нечистопородність: нетипове забарвлення, шерстний покрив й інші ознаки, не передбачені стандартом, або ті, що ставлять їх відповідно до стандарту поза породою отримують оцінку «поза породою». Собаки, типові для породи, але з рядом недоліків в екстер'єрі або більш, ніж з двома вадами, що роблять їх непридатними для племінного використання, що мають будь-які хірургічні і косметичні зміни зовнішнього вигляду, не передбачені стандартом, а також кастрати, крипторхи (односторонні і
двосторонні), норні тер’єри з ростом вищим за стандартний більш як на 1 сантиметр отримують оцінку “задовільно”.
Змички та зграї гончаків, пари і свори хортів на екстер'єрних рингах проходять порівняльну оцінку за однотипністю.
Однотипність оцінюється наступними оцінками: “відмінно”, “дуже добре”, “добре” і “задовільно”.

3.11. На собаку будь-якої вікової групи, що пройшла експертизу у ринзі але не має диплому за мисливські якості, видається свідоцтво з вказівкою оцінки за порідність та екстер'єр і зайнятого місця в ринзі.

3.12. У ринзі комплексної оцінки демонструються собаки усіх вікових груп, які попередньо одержали на даній виставці оцінку екстер'єру не нижче “добре”, мають дипломи за мисливські якості і отримали комплексну оцінку відповідно до розділу IV дійсного Положення. Собаки, що отримали оцінку « поза породою» та “задовільно” комплексній оцінці не підлягають.

3.13. Крім одиничних собак, на ринзі комплексної оцінки демонструються змички та зграї гончаків, пари та свори хортів, що мають дипломи за спільну роботу на випробуваннях або змаганнях і оцінюються за мисливськими якостями та однотипністю.

3.14. Демонстрація собак на рингах комплексної оцінки проводиться в години і дні найбільшої інтенсивності огляду виставки відвідувачами. Собаки розставляються за породами, статтю і даними комплексної оцінки по класах у спадному по балах порядку.

4. Комплексна оцінка (бонітування) собак


4.1. Під комплексною оцінкою собак розуміється визначення їхньої племінної класності.

4.2. Комплексна оцінка собак складається з оцінок за наступними показниками:
а) мисливські якості, їх універсальність та різнобічність (враховуються тільки дипломи за мисливські якості, які були отримані на випробуваннях та змаганнях, що проводились організаціями, яким надане право їх проведення згідно з “Положенням про проведення випробувань та змагань собак мисливських порід на території України” та експертизу на яких здійснювали експерти звання, яким надане
Кваліфікаційною комісією спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання або відповідними органами СНД;
б) породність, конституція й екстер'єр;
в) походження;
г) класні нащадки;
(відповідно до пп. 4.5 – 4.8. цього Положення.)

4.3. Комплексній оцінці підлягають собаки молодшої, середньої і старшої вікових груп, що мають дипломи за мисливські якості, родовід встановленого зразка і оцінку екстер’єру не нижче “добре”.

4.4. До початку виставки проводиться підготовка попередніх даних на собак. На кожного собаку в оцінному листі заповнюються розділи:
1 – загальні відомості, 2 -походження, 3 – список класних нащадків і 5 -комплексна оцінка собаки.
Зазначена інформація вноситься в оцінний лист. На ринзі дані оцінних листів уточнюються, заповнюється розділ 4 (вади та недоліки екстер'єру) оцінного листа і відповідний пункт розділу 5.

4.5. Оцінка за походження проводиться на підставі родовідних документів собаки встановленого зразка, що підтверджують її походження і наявність предків, а також польову й екстер'єрну оцінку батьків. Предки оцінюються: максимально 20 балів із розрахунку:
а) за наявності зареєстрованих батьків (батько і мати) по 1 балу: (1х2) = 2 бали;
б) за наявності у батьків оцінки за екстер'єр не нижче “добре” додається по два бали за кожного батька: (2х2) = 4 бали;
в) за наявності у батьків дипломів за мисливські якості додається по 2 бали за кожного: (2х2) = 4 бали. Всього максимум за батьків – 10 балів;
г) за наявності дідів і бабок по 1 балу: (1х4) = 4 бали;
д) за наявності прадідів і прабабок по 0,5 бала: (0,5х8) = 4 бали;
е) при наявності прапрадідів і прапрабабок по 0,125 бала: (0,125х16) = 2 бали.
При відсутності одного з предків інший предок даної пари не враховується. Примітка: собаки мисливських порід, вивезені з-за кордону з повним триколінним родоводом, за винятком країн СНД, оцінюються як ті, що мають повний чотирьохколінний родовід, і їх походження оцінюється 20-ма балами.

4.6. При оцінці мисливських якостей враховуються тільки два вищих за ступенем дипломи -основний і додатковий (повторний); ними вважаються прохідні дипломи, встановлені Додатком №1 мінімальних вимог для проходження кожної окремої групи порід у певний клас. При цьому враховуються тільки дипломи, отримані на випробуваннях та змаганнях, що проводились організаціями, яким надане право на їх проведення згідно з “Положенням про проведення випробувань та змагань собак мисливських порід на території України” та експертизу на яких здійснювали експерти, звання яким надане Кваліфікаційною комісією спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, або відповідними органами країн СНД; За дипломи нараховуються такі бали:
а) першого ступеня – 40 балів;
б) другого ступеня – 35 балів;
в) третього ступеня – 30 балів.
Додатковий бал зараховується на підставі повторного вищого за ступенем диплому, отриманого собакою за роботу поодинці, у змичці чи парі у відповідності до додатку №1:
а) за диплом I ступеня – 10 балів;
б) за диплом II ступеня – 8 балів;
в) за диплом III ступеня – 5 балів.
Гончакам, що мають дипломи в змичці, лайкам, що мають дипломи в парі по підсадному ведмедю, вольєрному або вільному кабану, а також хортам за роботу у парі по підсадному вовку основні бали зараховуються відповідно до ступеня диплому:
а) за диплом I ступеня – 20 балів;
б) за диплом II ступеня – 18 балів;
в) за диплом III ступеня – 15 балів.
Собакам з пар та свор хортів основні бали за отримані дипломи при груповому випробуванні по хутровому звіру проставляються повністю, як і при індивідуальних випробуваннях або змаганнях. З метою заохочення господарів розвивати мисливські якості своїх собак з різних видів полювання, встановлюється залік дипломів, отриманих, окрім основної роботи, ще і за додаткову (згідно з Додатком №1), за кожний один вищий за ступенем диплом за “універсальність” та “різнобічність”:
а) за диплом I ступеня – 3 бали;
б) за диплом II ступеня – 2 бали;
в) за диплом III ступеня – 1 бал.
Бали за “універсальність” та “різнобічність” додаються до залікових балів за мисливські якості.

4.7. При оцінці собак за якість нащадків враховуються й оцінюються тільки їхні прямі нащадки (діти), що мають диплом за мисливські якості по основних видах випробувань поодинці (згідно з додатком №1) й оцінку за екстер'єр не нижче “добре”. Максимально враховується тільки шість кращих нащадків (максимум – 36 балів). За кожного такого нащадка як псу (вижлецю), так і суці (вижлиці) нараховуються бали за наступною таблицею:
Оцінка екстер'єру Нараховується балівОцінка мисливських якостей Нараховується балів
Відмінно 3Диплом I ступеня 3
Дуже добре 2Диплом II ступеня 2
Добре 1Диплом IІІ ступеня 1

До довідки про нащадків обов'язково додаються копії родовідів та дипломів за мисливські якості і оцінку екстер'єра нащадків, з вказівкою прізвищ експертів, що їх видали. При оцінці “поза породою” та “задовільно” бали не нараховуються, і бали за мисливські якості нащадка не враховуються.

4.8. Бальна оцінка за екстер'єр проставляється на підставі оцінки, яка отримана собакою тільки на даній виставці. Ступеням екстер’єрних оцінок відповідають такі бали:
“відмінно” – 40 балів,
“дуже добре” – 30 балів,
“добре” – 20 балів.
Однотипність змичок, пар, свор розцінюється:
“відмінно” – 5 балів,
“дуже добре” – 4 бали,
“добре” – 3 бали.
При оцінці “поза породою” та “задовільно” бальна оцінка за екстер'єр не начисляється.

4.9. Відповідно до таблиць мінімальних вимог для визначення класності, що додаються до цього Положення (Додаток №1), собаки розподіляються на три класи: племінний клас “Еліта”, Перший племінний клас, Другий племінний клас.
За відсутності комп’ютерної програми з визначення племінної класності визначення племінної класності всіх собак проводиться експертом рингу. Місце кожної собаки в класі визначається відповідно до загальної суми балів за комплексною оцінкою. Вище місце в класі займає собака, оцінена найвищим загальним балом у результаті оцінки з комплексу (з урахуванням балів за “універсальність” та “різнобічність”).
При рівності загальних балів питання про місце собаки у класі вирішується в залежності від балів за чотирма розділами комплексної оцінки в наступній послідовності:
1) згідно з якістю нащадків;
2) згідно з мисливськими якостями;
3) згідно з екстер'єром;
4) згідно з походженням.
При рівності всіх цих показників перевагу має собака, що зайняла на екстер'єрному ринзі даної виставки краще місце, а у випадку показу у різних вікових групах – більш молода собака.

5. Присудження нагород


5.1. Собакам молодшої вікової групи, що не мають дипломів за мисливські якості й оцінюються на виставці тільки згідно з екстер'єром, присуджуються жетони:
при оцінці екстер'єру “дуже добре” – “Великий срібний жетон”;
при оцінці екстер'єру “добре” – “Малий срібний жетон”;
при оцінці екстер'єру “поза породою” та “Задовільно” – нагороди не видаються.
Присудження жетону вписується у свідоцтво про оцінку екстер'єру. Собаки молодшої вікової групи, що мають дипломи за мисливські якості, одержують жетони і медалі відповідно до оцінки екстер'єру і присудженого класу.

5.2. Собакам, які віднесені до певного племінного класу, присуджуються наступні нагороди:
а) одному псу (вижлецю) і одній суці (вижлиці), що зайняли перші місця в класі “Еліта” у своїй породі на обласних, міжобласних (зональних), Київській та Севастопольській міських, гарнізонних, регіональних, республіканських та Всеукраїнських виставках поза залежністю від кількості собак у цих класах присуджується звання “Чемпіон виставки” цього року і на кожного собаку видається медаль “Чемпіон виставки” і “Велика золота медаль”;
б) собакам племінного класу “Еліта” присуджуються “Великі золоті медалі”;
в) собакам І племінного класу – “Малі золоті медалі”;
г) собакам ІІ племінного класу – “Срібні медалі”;

5.3. За змички гончаків, пари і свори хортів присуджуються наступні нагороди:
а) за наявності групового диплому за мисливські якості не нижче II ступеня й оцінки за однотипність “відмінно” – “Велика золота медаль”;
б) за наявності двох групових дипломів за мисливські якості III-го ступеня й оцінки за однотипність “дуже добре” – “Мала золота медаль”;
в) за наявності одного групового диплома за мисливські якості III-го ступеня й оцінки за однотипність “добре” – “Срібна медаль”.
Власникам собак, що віднесені до будь-якого племінного класу, видаються дипломи до медалей з вказівкою в них зайнятого місця у певному племінному класі й оцінки екстер'єру.

5.4. Зграям гончаків надається похвальний відгук.

5.5. На виставці, крім медалей і жетонів, власникам кращих собак, змичок, пар та свор, що віднесені до певного племінного класу, зграй гончаків, а також перших собак екстер'єрного рингу і всіх собак молодшої вікової групи, що віднесені до певного племінного класу, можуть присуджуватися призи відповідно до положення про проведення даної виставки.

5.6. Для нагородження кращих державних, кооперативних і громадських мисливських організацій, мисливських господарств, клубів, розплідників, інших кінологічних об'єднань, що займаються розведенням собак мисливських порід, виставкомом можуть встановлюватися окремі призи, коштовні подарунки і присуджуватися грамоти. Визначення порядкових і призових місць, що займають колективні учасники на обласних, міжобласних (зональних), Київській та Севастопольській міських, гарнізонних, регіональних, республіканських та Всеукраїнських виставках проводить Головна експертна комісія (Головний експерт виставки) разом із призовою комісією, які при цьому керуються критеріями, вказаними у положенні про виставку.

5.7. На виставці також показуються досягнення працівників державних, кооперативних і громадських організацій, розплідників, клубів, мисливських господарств, інших кінологічних об'єднань, кінологів і собаководів-аматорів в області мисливського собаківництва. Для заохочення кращих працівників в області розвитку вітчизняного мисливського собаківництва виставочним комітетом можуть бути встановлені премії, коштовні подарунки, грамоти й інші заохочення. Матеріали та подання про нагородження перерахованих вище робітників надають організації, що приймають участь у роботі виставки.

6. Звіт про виставку мисливських собак


6.1. Про результати експертизи собак експерт (за домовленістю з організацією, яка проводить виставку) складає звіт, відповідно до “Інструкції з методики і техніки експертизи”. Звіт здається в організацію, яка проводила виставку, у 2-х примірниках у електронному чи
машинописному виконанні не пізніше, ніж через 2 місяці після проведення виставки. Оплата за написання звіту проводиться за домовленістю між організацією, що проводила виставку і експертом. Звіт повинен містити характеристику стану породи (групи порід) на підставі підсумків експертизи, аналіз і рекомендації щодо подальшої селекційно-племінної роботи з породою (групою порід), а також достатньо повний опис породності, конституції й екстер'єру всіх експонованих собак із повним представленням відомостей про кожну собаку відповідно до “Інструкції з методики і техніки експертизи”.
Звіт має містити відомість всіх собак, що одержали оцінки екстер'єру, і відомість комплексної оцінки.
Якщо на виставці працювала Головна експертна комісія, то її голова у тримісячний термін подає зведений звіт про підсумки експертизи на виставці по усіх рингах із підрозділом по породах, статях, вікових групах за ступенями екстер'єрної оцінки і племінними класами. Оплата за написання звіту проводиться за домовленістю між організацією, що проводила виставку, і експертом.

6.2. Експерти в рингах зобов'язані по закінченню роботи здати в Головну експертну комісію:
а) відомість собак, що пройшли експертизу, роздільно за віковими групами і статями;
б) відомість комплексних оцінок;
в) призову відомість відповідно до положення про проведення даної виставки.

6.3. Організації, що проводять виставки, при друкуванні оцінних листів, відомостей собак, що одержали оцінку екстер'єру, відомостей комплексних оцінок, дипломів, свідоцтв зобов'язані точно дотримуватися текстової частини документів (Додаток № 2).
Художнє оформлення свідоцтв, дипломів, жетонів та медалей забезпечується організацією, що проводить виставку.


Додаток №1 (Таблиця мінімальних вимог для визначення класності)

Додаток №2 (Диплом)

Другие новости сайта borzoi.org.ua

14 дек., 2007 | Helena


« Предыдущий - Следующий »
---------------------------------------------

Комментарий

Комментариев еще нет. Вы можете стать первым!
Регистрация не обязательна!

Оставить комментарий

Для комментирования вы должны зайти как пользователь

Категории

Поиск

Реклама